Bel ons: 085-2730227

Hypotheekrenteaftrek berekenenAls u een hypotheek afsluit volgens de huidige regels van de regering dan heeft u recht op hypotheekrenteaftrek. Het is mogelijk om deze aftrek met een voorlopige teruggave maandelijks terug te krijgen. U kan zo flink wat geld besparen op uw vaste lasten. De hoogte van uw hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van verschillende factoren. Namelijk uw inkomen, de huidige WOZ waarde van uw woning en de hoogte van de hypotheek plus rente. Desondanks kan u de hypotheekrenteaftrek eenvoudig zelf berekenen.

Over uw inkomen betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de belastingschrijf waar u tot behoort. De schrijven worden jaarlijks aangepast op Prinsjesdag en in 2015 waren de schrijven als volgt verdeeld:

  • IB schrijf 1: 36,50% tot € 19.822

  • IB schrijf 2: 42% van € 19.822 tot € 33.589

  • IB schrijf 3: 42% van € 33.589 tot € 57.585

  • IB schrijf 4: 52% vanaf € 57.585

Als u € 35.000 per jaar gaat verdienen dan wordt een gedeelte van uw inkomen belast in schrijf 1, 2 en 3. Stijgt het inkomen tot € 60.000 dan betaalt u ook over een gedeelte belasting in schrijf 4.

Als u een woning gaat kopen dan is een gedeelte van de hypotheekrente aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Alleen dient u bij uw inkomen nog wel het zogenaamde eigenwoningforfait bij uw inkomen op te tellen. Het forfaitpercentage wordt jaarlijks vastgesteld en is een percentage van de WOZ waarde van uw woning. Door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage krijgt u een bedrag. Dit bedrag telt u op bij uw inkomen.

U heeft nu de totale rente over het afgelopen jaar uitgerekend, uw woningforfait en het totaal betaalde bedrag aan inkomstenbelasting. Stel u heeft het afgelopen jaar € 40.000 aan salaris ontvangen dan heeft u € 15.669 afgedragen aan de inkomstenbelasting. Uw hypotheekrenteaftrek bedraagt € 10.000 en u heeft een woningforfait van € 1.500. Dan wordt het belastbaar inkomen nog € 31.500. Van het belastbaar inkomen trekt u nu de inkomstenbelasting af via schrijf 1 en schrijf 2. Er blijft nu € 12.100 over wat u nog aan inkomstenbelasting zou moeten betalen. Dit heeft u natuurlijk al via uw werkgever betaalt. U trekt nu dus de € 15.669 - € 12.100 af en u heeft recht op € 3.569 aan hypotheekrente. Als u dit bedrag deelt door twaalf maanden dan ontvangt u maandelijks € 297 aan hypotheekrenteaftrek van de Belastingdienst.